Tijdens de periode dat Linda Lepomme de cursus toneel leidde in de Stedelijke Muziekschool in Geraardsbergen, werd door een aantal leerlingen, onder impuls van Marnik Baert, op 23 september 1983 een toneelgroep opgericht.

Er werd gekozen voor de naam "Garamondi" wat een afleiding is van de oude Latijnse benaming van de stad Geraardsbergen: Gerardimondium.
In het embleem zit het streefdoel van het gezelschap verscholen: "Garamondi" is een klassiek Renaissance lettertype met het toenmalige "moderne teater" zonder "h", als symbolische weergave van de idee het klassieke toneel - van de Grieken tot de moderne klassieken - op het repertoire te nemen.

De voornaamste doelstelling is toneelwerk te brengen dat niet door andere plaatselijke amateur-gezelschappen wordt gespeeld.
In dit opzet is Garamondi teater bijzonder goed geslaagd. Denken we bv. aan het prille begin met "De Spaanse Hoer", "Glazen Speelgoed" en "Midzomernachtsdroom".

Voor de realisatie van dergelijke producties is er niet enkel nood aan acteurs maar aan leden die zich ook inzetten voor andere taken: decorbouw, vervaardigen van kostuums, administratie, public relations, ...

Bij Garamondi teater wordt toneel trouwens niet alleen bekeken als zijnde een gezellige ontspanning maar ook als middel om mensen te bereiken, te ontroeren en te confronteren met diverse onderwerpen en situaties.

De eerste stappen naar buiten met een geslaagde "internationale uitwisseling" met een Amsterdams amateur-gezelschap, openden de weg naar bekendheid buiten de Geraardsbergse muren.

Het verzorgen van gastvoorstellingen in Oost- en West-Vlaanderen en de deelname aan theaterfestivals en -wedstrijden, brengen een aangename afwisseling binnen onze voorstellingen in de plaatselijke schouwburg.

Garamondi teater zond zijn zonen en dochters uit om mee te werken aan de musical "The Sound of Music", gebracht ter gelegenheid van de opening van het nieuwe Arjaantheater.

Tijdens de culturele week van 25 oktober 1997, georganiseerd door de Culturele Raad van Geraardsbergen werd een nieuw initiatief uitgewerkt: "Het Theateratelier" voor de jeugd waarin jongeren tussen 12 en 16 jaar werden ingewijd in de kunst van theater maken. Onder leiding van leden van ons gezelschap werd een nieuw stuk gecreëerd 'Marieke van Nimaghim' door Annoesjka Breemans, ingestudeerd en opgevoerd onder leiding van Frederika Schollaert.
Dit geslaagde initiatief zorgde uiteindelijk voor de oprichting van een jeugdgroep binnen Garamondi teater. Maar zoals zo dikwijls werden deze jongeren ouder en gingen studeren waardoor er weinig of geen tijd overbleef voor theateractiviteiten.

Nieuwe ervaringen werden opgedaan door deelname aan opnames voor diverse T.V.-series, waaronder R.I.P. en Familie. De bekroning van hard werken was alleszins het behalen van "De Gentse Mokke" in 1994 naar aanleiding van onze deelname aan het "Theaterfestival voor Amateurtoneel" tijdens de Gentse Feesten met het stuk: "De Burger Edelman" van Molière.
We mochten deze trofee in ontvangst nemen voor de beste opvoering en voor de beste mannelijke vertolking.
In 2007 nam de vereniging deel aan de jaarlijkse uitreiking van de "Gulden Spot" met het stuk "De Macht der Gewoonte". Deze deelname leverde ons drie nominaties op: "beste mannelijke hoofdrol", "beste decor" en "beste vrouwelijke bijrol". Voor de nominaties "beste decor" en "beste vrouwelijke bijrol" mocht de vereniging een "Gulden Spot" naar huis nemen.

Met de opvoering van "Tot nut van 't algemeen" in maart '96 van Walter van den Broeck konden wij in het klasseringstoernooi een hoger niveau behalen.
Vervolgens kwamen we met de opvoering "Dood van een Handelsreiziger" van Arthur Miller als eerste uit in het klasseringstoernooi 1999-2000.
Tot slot mochten wij de "cultuurprijs 2014" van Geraardsbergen in ontvangst nemen uit de catergorie "vereniging of groep".

Garamondi teater is niet onbekend buiten de Geraardsbergse grenzen. Een groot deel van ons publiek komt dan ook van buiten de stadsgrenzen.

Door de logo-intentie in stand te houden werd in het voorjaar 2005 het klassieke toneelstuk Lysistrata opgevoerd waarbij verschillende jonge mensen hun "entree" deden op de scène. De begeestering van deze jongeren onder leiding van de jonge regisseur, Sven Duym, deed naar 'meer' vragen en zo werd 'De Nooduitgang' over de doopvont gehouden. Een veelbelovend, knap initiatief en een bewijs dat jongeren samen creatief willen zijn. Garamondi teater verwelkomde deze jongerentoneelgroep met open armen om voor de toekomst een dynamische kruisbestuiving te bezorgen!

Uit: "Garamondi Teater 15 jaar" aangepast door Annoesjka Breemans en Ronald Ketsman